ท่อPPR ANRRO ใช้เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศอังกฤษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel 099 559 3823

การทาสีท่อ PPR ป้องกัน UV

ขั้นตอนการทาสีป้องกัน UV

กรณีการเดินท่อกลางแจ้ง ควรทาสีป้องกัน UV เพื่อป้องกันผิวท่อด้านนอก แนะนำการใช้งาน ดังนี้

ขั้นตอนการทาสีท่อป้องกัน UV
  1. เตรียมพื้นผิว ด้วยการขัดกระดาษทรายเบอร์ 320 จนทั่วพื้นผิว ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง
  2. เคลือบสีรองพื้น Nax 2K Plastic Primer ผสมสี 1 ส่วนกับตัวเร่งแข็ง (Nax 2K Plastic Activator) 1 ส่วนโดยปริมาตร กวนสีและ

ตัวเร่งแข็งให้เข้ากันดีก่อนการใช้งาน ไม่ต้องผสมทินเนอร์ ใช้สีให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้แห้ง 30 นาที ก่อนเคลือบสีขั้นถัดไป

  1. เคลือบสีทับหน้า 1 Nippon Heavy Ex-Guard ผสมสี 4 ส่วนกับตัวเร่งแข้ง 1 ส่วนโดยปริมาตร กวนสีและตัวเร่งแข็งให้เข้ากันดี

ก่อนการใช้งาน อาจใช้เครื่องกวนสีไฟฟ้ากวนสีอย่างต่อเนื่อง 15-20 นาที ผสมทินเนอร์ Nippon Heavy Ex-Guard Thinner #77 ประมาณ 5-10% เมื่อทำการเคลือบสีด้วยลูกกลิ้ง หรือแปรงทาสี ใช้สีให้หมดภายใน 6 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน (มากกว่า 16 ชั่วโมง) ก่อนทาสีชั้น  ถัดไป

  1. เคลือบสีทับหน้า 2 Nippon Heavy Ex-Guard ผสมสี 4 ส่วนกับตัวเร่งแข็ง 1 ส่วนโดยปริมาตร กวนสีและตัวเร่งแข็งให้เข้ากันดี

ก่อนการใช้งาน อาจใช้เครื่องกวนสีไฟฟ้ากวนสีอย่างต่อเนื่อง 15-20 นาที ผสมทินเนอร์ Nippon Heavy Ex-Guard Thinner #77

ประมาณ 5-10% เมื่อทำการเคลือบสีด้วยลูกกลิ้ง หรือแปรงทาสี ใช้สีให้หมดภายใน 6 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน (มากกว่า 16 ชั่วโมง)

**อายุการใช้งานของสี จะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับการเตรียมผิว ความหนาของสี สภาวะและสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น**

ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลดีๆจาก THAI-PPR ครับ

ท่อPPR VS ท่อPVC

เปรียบเทียบท่อ ข้อดี – ข้อเสีย ของท่อประปา

เปรียบเทียบท่อน้ำ PP-R กับ ท่อ PVC

เปรียบเทียบท่อ น้ำประปา ท่อพีวีซี กับ ท่อพีพี-อาร์

ท่อน้ำ PP-R
1. วิธีการติดตั้ง● ใช้เครื่องเชื่อม ให้ความร้อนผิวท่อและข้อต่อเพื่อประสานเป็นเนื้อเดียวกัน มั่นใจได้ว่าไม่มีปัญหารั่วซึมตลอดไป
2. คุณภาพวัสดุ● ท่อพีพี-อาร์ มีความหยุ่นสูง มีความหยุ่นเหนียว ไม่แตกหักเมื่อโดนเหยียบ หรือกระแทก
3. อายุการใช้งาน● ยาวนานถึง 50 ปี ด้วยระบบการเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ไม่ต้องกังวลถึงปัญหาการรั่วซึม และแสงไม่ลอดผ่าน
4. ระบบน้ำร้อน● โดยมีท่อรุ่นคาดขาว SDR 6 และคาดแดง SDR 6 อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 95 °C
5. ความสามารถในการซ่อมแซมเมื่อโดนสว่านหรือตะปูเจาะ● ได้ ซ่อมง่ายและรวดเร็วมาก เพียงเปิดผนังเฉพาะบริเวณ ที่เจาะโดน แล้วใช้แท่งซ่อม อุดรูรั่ว ที่โดนตะปูเจาะ
6. การทดสอบระบบน้ำภายหลังการติดตั้ง● ทดสอบได้ทันที หลังจากท่อเย็นตัวลงแล้วภายในไม่กี่นาที
7. อุปกรณ์ในการติดตั้ง● เครื่องเชื่อม
8. ราคาวัสดุ● ปานกลาง
ราคาถูกกว่าท่อเหล็ก GSP Class M
ท่อน้ำ PVC
1. วิธีการติดตั้ง● ใช้กาวเชื่อม ในการประสานท่อและข้อต่อ อาจเกิดปัญหารั่วซึมในอนาคตได้
2. คุณภาพวัสดุ● ท่อพีวีซี เปราะ แตกง่าย เมื่อโดนเหยียบ ไม่ทนต่อแรงกระแทก
3. อายุการใช้งาน● ขึ้นกับอายุกาวและการติดตั้ง อีกทั้งยังเสื่อมสภาพได้ หากได้รับแสงอุลตร้าไวโอเลต ที่มากับแดดเป็นเวลานาน
4. ระบบน้ำร้อน● ใช้ไม่ได้ อุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 50 °C
5. ความสามารถในการซ่อมแซมเมื่อโดนสว่านหรือตะปูเจาะ● ไม่ได้ หากช่างเจาะโดนท่อ จะต้องรื้อผนังและกระเบื้องเพื่อซ่อม
6. การทดสอบระบบน้ำภายหลังการติดตั้ง● รอประมาณ 1 วัน เพื่อให้ กาวแห้ง จึงจะทดสอบระบบน้ำได้
7. อุปกรณ์ในการติดตั้ง● กาวประสานท่อ
8. ราคาวัสดุ● ต่ำ
ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลดีๆจาก THAI-PPR ครับ