การทาสีท่อ PPR ป้องกัน UV

ขั้นตอนการทาสีป้องกัน UV

กรณีการเดินท่อกลางแจ้ง ควรทาสีป้องกัน UV เพื่อป้องกันผิวท่อด้านนอก แนะนำการใช้งาน ดังนี้

ขั้นตอนการทาสีท่อป้องกัน UV
  1. เตรียมพื้นผิว ด้วยการขัดกระดาษทรายเบอร์ 320 จนทั่วพื้นผิว ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง
  2. เคลือบสีรองพื้น Nax 2K Plastic Primer ผสมสี 1 ส่วนกับตัวเร่งแข็ง (Nax 2K Plastic Activator) 1 ส่วนโดยปริมาตร กวนสีและ

ตัวเร่งแข็งให้เข้ากันดีก่อนการใช้งาน ไม่ต้องผสมทินเนอร์ ใช้สีให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้แห้ง 30 นาที ก่อนเคลือบสีขั้นถัดไป

  1. เคลือบสีทับหน้า 1 Nippon Heavy Ex-Guard ผสมสี 4 ส่วนกับตัวเร่งแข้ง 1 ส่วนโดยปริมาตร กวนสีและตัวเร่งแข็งให้เข้ากันดี

ก่อนการใช้งาน อาจใช้เครื่องกวนสีไฟฟ้ากวนสีอย่างต่อเนื่อง 15-20 นาที ผสมทินเนอร์ Nippon Heavy Ex-Guard Thinner #77 ประมาณ 5-10% เมื่อทำการเคลือบสีด้วยลูกกลิ้ง หรือแปรงทาสี ใช้สีให้หมดภายใน 6 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน (มากกว่า 16 ชั่วโมง) ก่อนทาสีชั้น  ถัดไป

  1. เคลือบสีทับหน้า 2 Nippon Heavy Ex-Guard ผสมสี 4 ส่วนกับตัวเร่งแข็ง 1 ส่วนโดยปริมาตร กวนสีและตัวเร่งแข็งให้เข้ากันดี

ก่อนการใช้งาน อาจใช้เครื่องกวนสีไฟฟ้ากวนสีอย่างต่อเนื่อง 15-20 นาที ผสมทินเนอร์ Nippon Heavy Ex-Guard Thinner #77

ประมาณ 5-10% เมื่อทำการเคลือบสีด้วยลูกกลิ้ง หรือแปรงทาสี ใช้สีให้หมดภายใน 6 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน (มากกว่า 16 ชั่วโมง)

**อายุการใช้งานของสี จะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับการเตรียมผิว ความหนาของสี สภาวะและสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น**

ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลดีๆจาก THAI-PPR ครับ